BILA SUARA BERGEMA

Gema suara itu bukan hanya suara milikku
Ia bergema sejak Adam terlontar ke bumi
menghulur tangan mengajak
kembali ke syurga Ilahi

Suara yang terlaung di dada langit itu
bukan hanya milikku
Ia akan jatuh ke bumi
menimpa seluruh umat
yang memahami...
Assalamualaikum,
buat anak-anak didikku di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya dan para pendakwah yang sudi menjenguk tingkap untuk mendengar suaraku. Di sini adalah medan da'ie yang harus diatur dengan strategi. Pesakit kita menanti di luar sana minta diubati. Beri mereka penawar yang boleh menyembuhkan untuk selama-lamanya- bukan hanya sementara. Oleh itu para da'ieku, jadilah perawat paling mahir dan berkemahuan tinggi. Moga perjuangan kalian nanti akan menjadi perjuangan yang tiada tolok bandingnya kerana tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini.
Allah berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud;
"Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk."

Thursday, March 26, 2009

KULIAH 10 POST PRODUCTION

Post production dilaksanakan selepas shooting selesai dilaksanakan.
Cara pertama:
1.Editing gambar
2.Penulisan Skrip
3.Dubbing
Cara Kedua;
1.Penulisan skrip
2.Dubbing
3.Editing gambar

Editing
¨Gambar-gambar hasil shooting akan dilihat dan ditayangkan untuk penilaian pengarah/penerbit.
¨Pengarah/penerbit akan menilai dan membuat rangka berpandukan storyboard yang pernah dihasilkan semasa proses pre-production.
¨Kronologi gambar akan dilistkan untuk panduan editor.
¨Editor akan menyusun gambar-gambar mengikut panduan yang sudah diberikan oleh Pengarah.
¨Editing boleh menggunakan pelbagai software yang ada di pasaran – Velocity dan Final Cut Pro dengan penggunaan komputer berkuasa tinggi seperti Macintosh.
¨Bagaimana editing dilakukan
¨Jumlah layer ditetapkan untuk menghasilkan effect pada gambar dengan pelbagai gaya dan cara yang paling menarik agar terdapat jalinan atau kesatuan idea dalam gambar.
¨Kesatuan idea dilihat melalui perpindahan antara satu gambar ke gambar seterusnya- aktiviti ini memerlukan kreativiti editor dalam memilih gambar yang dilonggokkan di hadapannya.
¨Jalinan gambar terhasil daripada tema yang sudah ditetapkan.
¨Setelah gambar dan kesan effect dimasukkan, penerbit/ pengarah akan menyemak semula gambar yang sudah disusun oleh editor.
¨Jika kekurangan gambar, penerbit/ pengarah akan melihat kembali gambar asal atau menambah footage lain (klip gambar video lain) dan membuat perbandingan terhadap jalinan idea pada gambar yang sudah siap diedit- penerbit/ pengarah akan memilih gambar yang sesuai atau membuang mana-mana gambar yang tidak berkenaan atau kelihatan janggal atau gambar berulang.
¨Jika terlebih daripada masa yang diperuntukkan (30 minit (gambar 21-22 minit)– 1 jam (gambar 45 -50 minit)- selebihnya utk iklan.
¨Penerbit/ pengarah akan mencadangkan gambar-gambar yang akan dibuang.

Scrip Writing
¨Penulis skrip akan melihat gambar yang sudah diedit.
¨Lakaran jalan cerita (plot) akan dilakukan;
1.Pendahuluan
2.Isi/ tubuh
3.Penutup
-fakta-fakta sejarah
-Nama-nama tokoh yang berkenaan
-Nama-nama tempat dan maklumat lain
¨Rangka skrip akan dibincangkan dengan penerbit/pengarah untuk persetujuan
¨Penerbit akan menilai rangka skrip dan menokok tambah atau memberi cadangan sebagaimana yang dikehendakinya.
¨Melalui panduan tersebut, penulis akan mula menulis skrip dokumentarinya.

Rangka Penulisan Skrip
¨..\treatment wayang kulit.doc
¨..\skrip wayang kulit.doc

The Pudovkin Theory
¨Gambar yang diambil mestilah mempunyai nilai kemanusiaan dan semulajadi.
¨Setiap gambar mestilah mempunyai maklumat yang penting dan relevan dengan tema cerita.
¨Maknanya, setiap shot yang diambil adalah berdasarkan maklumat yang sudah dikumpul terlebih dahulu.
¨Ambil gambar orang yang ceria dan kemudian gambar orang yang sama dalam keadaan yang sedang berkerut.
¨Masukkan/ sisipkan gambar-gambar berkaitan dengan orang tersebut
¨Contohnya, seorang lelaki tersenyum kemudian terdapat suasana pengeboman dan lelaki itu kini berasa sedih
¨Gambar-gambar yang disispkan mestilah bersifat negatif untuk memperlihatkan keberanian, perjuangan dan kepayahan watak.
¨Kemudian ambil gambar yang sama, tetapi bermula dengan watak dalam keadaan wajah berkerut, diikuti gambar sisipan kemudian barulah wajah itu tersenyum
¨Sisipan mestilah berupa sisipan yang positif untuk mengurangkan bebanan watak tersebut.

The Eisenstein Theory
¨Lakukan Cutting a scene dengan mencetuskan konflik.
¨Konflik akan lebih memfokuskan sesuatu acara untuk melihat makna secara lebih luas .
¨Banyakkan scene detail (terperinci) dan long shot hanya sesekali digunakan kerana ia boleh mengganggu dna terlalu terhad untuk digunakan.
¨Dengan fokus kepada detail, filem dokumentari akan dapat membina imaginasi penonton, dan mewujudkan kesan sinema yang hebat.

No comments: